تصاویری از دیدار نوروزی – رمضانی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱.۰۱.۳۱ مصادف با هجدهم ماه مبارک رمضان از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح

هیات مدیره کانون سردفتران ازدواج و طلاق استان اصفهان و جمعی از سران دفاتر با مدیر کل محترم و معاونان ثبت کل استان

نفرات از سمت چپ:

آقایان: خادم الفقرا، اسماعیلی دهاقانی، زمانی، جابری زاده، طاووسی، یزدانی(معاون املاک ثبت استان)، صافی(ریس کانون) ، نادری(مدیر کل محترم ثبت استان)، سعید شریفی، اعتمادی، فخاری(معاون اسناد ثبت استان)، خیرخواه، خالقی(رئیس اداره اسناد)، دری، حمید شریفی، داستانی”دام عزهم”

گزارش جلسه به زودی تقدیم همکاران خواهد شد./

روابط عمومی کانون سردفتران ازدواج و طلاق استان اصفهان

۱۴۰۱.۰۱.۳۱