اشاره مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان جناب آقای کیانی به لازم الاجرا بودن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر صلاحیت دفاتر ازدواج جهت انجام عقد موقت عادی از طرف مدیر کل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی نامه شماره۲۳۵۹۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ که در پاسخ به نامه که کانون سردفتران ازدواج و طلاق تهران به سازمان ارسال شده است صادر شده است

تصویر نامه در پیوست تقدیم می شود

نامه کانون تهران
پاسخ به نامه کانون