بدین وسیله به اطلاع همکاران محترم می رسانیم بنا به پیشنهاد جناب آقای دکتر اقبال معاونت محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و پیگیری های مستمر و با دستور ریاست عالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جناب آقای دکتر بابایی ( که در سفر اخیر به استان اردبیل اتخاذ شده است ) طرح تعیین سقف ازدواج بر اساس میانگین وقایع ازدواج واحد ثبتی در سال قبل تقسیم بر تعداد دفاتر ازدواج فعال بعلاوه ۲۰ درصد از ابتدای سال ۱۴۰۱ در استان اردبیل بعنوان پایلوت طرح مذکور اجرا می شود. و ان شاءالله به بزودی در کل کشور و همچنین استان اصفهان نیز به صورت سراسری اجرا خواهد شد

کانون استان اصفهان اولین طراح و مدافع

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران استان اصفهان کانون اصفهان در ابتدا تنها منادی و علمدار طرح برزگ تقسیم بندی ازدواج و طلاق بود و بحمدالله ابتدا سقف بندی طلاق و امشب رایحه اجرای طرح سقف گذاری ازدواج وزیدن گرفت

ریاست محترم کانون اصفهان جناب حجت السلام دکتر صافی اصفهانی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۹ اولین طرح پیشنهادی سقف ازدواج که در آن زمان به عنوان تنها کانون پیگیر و مدافع سقف ثبت ازدواج ، به ریاست وقت سازمان جناب دکتر خدائیان تسلیم شد

جهت دریافت ان طرح جامع وکامل که در آن علاوه بر بیان کلیات طرح و بررسی وضعیت فعلی دفاتر ازدواج و اهمیت و ضروت تغیر وضعیت دفاتر با اجرای این طرح ملی به بیان دلایل و مستندات اجرای طرح و سه راهکار و مکانیزم تضمین کننده هوشمندی و موفقیت این طرح اینجا کلیک کنید