همکاران گرامی؛ بر اساس سیاست برون سپاری خدمات به دفاتر ازدواج و طلاق و پیرو نامه ریاست محترم ادره ثبت اسناد و املاک استان اصفهان همه همکاران ازدواج و طلاق ، لازم است به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی برای اخذ کد کاربری سامانه ثنا مراجعه و از این پس ثبت نام ثنای مراجعین را در دفترخانه به انجام رسانید.
تعرفه انجام این فعالیت در دفترخانه های ازدواج و طلاق استان برابر با تعرفه ارائه این خدمت در دفاتر خدمات قضائی اعلام شده است