به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران ازدواج و طلاق استان اصفهان دیداری در روز یکشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ با حضور هیات مدیره و بازرسان اصلی و علی البدل و مشاور کانون در دفتر مدیر کل ثبت استان برگزار شد


در این دیدار ، جناب آقای نادری ضمن تقدیر از کانون سردفتران ازدواج و طلاق استان بخاطر برگزاری موفق انتخابات دوره جدید کانون، بر ضرورت آموزش های شغلی سردفتران توسط کانون تاکید نموده و گفتند اداره کل در این خصوص آماده هر گونه همکاری است
در این گفتگوی صمیمانه که آقایان فخاری و یزدانی معاونان محترم اسناد و املاک و آقایان موسی کاظمی، دکتر قصری و خالقی روسای محترم ادارات حفاظت،بازرسی و اسناد نیز حضور داشتند، صافی اصفهانی رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق از همکاری و مساعدت فوق انتظار مدیر کل و معاونان و روسای ادارات ثبت کل استان در برگزاری انتخابات دوره سوم کانون تشکر نمود و به تشریح مواردی از اصلی ترین و مهمترین مطالبات سردفتران ازدواج وطلاق استان به شرح زیرپرداخت:


۱.تغییر سنواتی تعرفه

۲.افزایش خدمات و کارکردهای دفاتر

۳.شمول قانون و مزایای دفاتر اسناد رسمی

۴.سهمیه بندی ثبت ازدواج

۵. تصویب تعرفه رسمی برای انجام تشریفات عقد در دفاتر

۶.تغییر نام دفاتر به دفاتر اسناد رسمی خانواده و استفاده از توان علمی و تجربی سران دفاتر در امر مشاوره


سپس مدیر کل محترم ثبت استان ضمن تایید همه این مطالبات، قول دادند که همه این موارد را با مسوولان سازمان مطرح و مورد تاکید و پیگیری قرار خواهند داد.

و الی الله نتوکل

روابط عمومی کانون سردفتران ازدواج و طلاق استان اصفهان
۱۴۰۰.۰۸.۱۶