به دلیل فیلتر شدن احتمالی تلگرام و ضرورت اطلاع رسانی های کانون به سردفتران محترم، کانال سردفتران ازدواج و طلاق استان اصفهان در پیام رسان سروش به آدرس
https://sapp.ir/kanoon_esfahan
ایجاد شد.
در صورت فیلتر شدن تلگرام فعالیت هر دو کانال تلگرام و سروش بصورت موازی انجام خواهد شد.