باسمه تعالی

با سلام و درودی بی پایان خدمت کلــــــــیه سروران گرامی، سردفتران مکرم و معزز ازدواج استان اصفهان زیــــد عزهم

بدینوسیه به استحضار میرساند صدور معرفینامه (قبل از ازدواج) توسط دفترخانه ازدواج، برای زوجین وجاهت شرعی و قانونی ندارد.

لذ از کلیـــــــــه همکاران بسیار عزیزم تقاضا میشود کامــــــــلا دقـــــت فرمایند از این تاریخ به بعد، از صـــــدور چنین معرفینامه‌هائی اکیــــــــــــــدا خودداری شود.
بدیـــــــــهی است در صورت گزارشِ خلاف آن به بازرسی، شخص سردفتر ازدواج ملزم به توضیــــــــــح خواهد شد.

صفوی ۱۳۹۷/۱/۱۸