? باسمه تعالی

با ســــــــــلام و عرض اتم ادب، غایت و نهایت احترامات فائقه

★بدینوســــــــــیله آغــــــــاز سال نو،
فرا رسیدنِ “عیــــــــد فرخنــــــــده نــــــــوروز باستـــــانی”،
طُمطُراق و کرّ و فرّ پیک شکـــــوهمــــــند بهارانِ پر طراوت که نشانه قدرت لایزال الهی و هنـــگامهٔ تجـــلی مواهـــب پروردگــار و رستـــــــاخیز طبیعـــت میباشد را صمیمانه به حضور مهــــر ظهــــورتان تبریـــــــک و تهنیــــــــت عرض مینایم و از آستـــــــان حضرت احدیت مزید توفیقات، سلامتی، بهروزی، شادابی، شادکامی و کامیابی را برای شما و خانواده گرامی تان آرزومندم.

سیــــد محمد‌بافر صفـــــوی
۱۳۹۷/۱/۱