لطفا از لینک زیر جهت دانلود استفاده نمایید:

  http://www.kanoonete.ir/wp-content/uploads/2018/01/golpaye.pdf

 

دفاتر ازدواج و طلاق گلپایگان

 

نام

نام خانوادگی

استان وشهر

نام وشماره دفترخانه

شماره ثابت

شماره همراه

کدپستی

آدرس

 محمود

عقیقی

اصفهان-گلپایگان

ازدواج شماره ۳ و طلاق شماره ۱۵۱

۰۳۷۲۳۲۲۲۴۱۵

۰۹۱۳۱۷۱۹۲۷۳

۸۷۷۱۶۵۸۹۶۱

گلپایگان خ امام خمینی جنب مناره
ی تاریخی

 سید
مصطفی

بطحائی

اصفهان-گلپایگان

ازدواج شماره ۱

۰۳۷۲۳۲۲۸۲۶۲

۰۹۱۳۲۷۲۲۷۰۳

۸۷۷۱۸۳۷۸۶۹

گلپایگان میدان فردوسی کوچه مسجد اقا
مسیح

 سید رضا

حسینی

اصفهان-گلپایگان

ازدواج شماره ۲

۰۳۱۵۷۴۲۹۴۰۸

۹۱۳۴۷۱۳۱۵۴

۸۷۷۱۸۶۴۸۱۸

گلپایان خ سید سادات کوچه ۶ پلاک ۲۶ طبقه ۲

 حسین

نوربخش

اصفهان-گلپایگان

ازدواج شماره ۱۴

۳۱۵۷۴۵۱۳۰۵

۰۹۱۲۳۵۱۰۶۳۲

۸۷۷۱۸۳۵۶۸۳

لپایکان خیابان امام خمینی رو ب
رو دبیرستان امام