لطفا از لینک زیر جهت دانلود استفاده نمایید: 

http://www.kanoonete.ir/wp-content/uploads/2018/01/kohpaye.pdf

  

 

دفاتر ازدواج وطلاق کوهپایه

 

نام

نام خانوادگی

استان وشهر

نام وشماره دفترخانه

شماره ثابت

شماره همراه

کدپستی

آدرس

محمود

شریفی جندانی

اصفهان-اصفهان-بن رود-ورزنه

ازدواج شماره ۴۵ و طلاق شماره
۱۲۹ 

۰۳۱۴۶۴۸۴۶۳۲

۰۹۱۳۲۰۳۰۶۲۷

۸۳۷۵۱۳۶۴۷۱

ورزنه خ شهید بهشتیه
شرقی رو به رو شیرینیه دوستان

مرتضی

صادقی حسن آبادی

اصفهان-اصفهان-جرقویه
علیا-حسن آباد

ازدواج شماره ۵۸ 

۳۱۴۶۵۳۲۴۲۶

۰۹۱۳۱۶۸۲۷۱۸

۸۳۷۹۱۳۳۷۳۱

حسن اباد جرقوییه خ

سیدمرتضی

تاج زادقهی

اصفهان-اصفهان-جلگه-هرند

ازدواج شماره ۱۲۰ و طلاق شماره
۱۴۵ 

۰۳۱۴۶۴۰۲۳۶۴

۰۹۱۳۳۱۲۵۲۲۶

۸۳۷۴۱۴۶۵۸۱

هرند خ امام حسین پلاک ۴۵

مهدی

ملاخلیلی

اصفهان-اصفهان-کوهپایه-کوهپایه

ازدواج شماره ۹۴ و طلاق شماره
۱۳۰ 

۰۳۱۴۶۴۲۳۳۹۷

۰۹۱۳۲۰۲۹۳۶۳

۸۳۷۱۷۱۴۷۷۱

کوه پایه میدان امام کوچه
شهید صدری پلاک ۲

قوام الدین

ضیائی

اصفهان-اصفهان-کوهپایه-کوهپایه

ازدواج شماره ۸ 

۰۳۱۴۶۴۲۲۵۲۸

۰۹۱۳۳۱۲۵۰۱۴

۸۳۷۱۷۱۵۵۵۳

کوهپایه بلوار شهید
بهشتی