لطفا از لینک زیر جهت دانلود استفاده نمایید:

http://www.kanoonete.ir/wp-content/uploads/2018/01/kashan..pdf

دفاتر ازدواج وطلاق کاشان

 

   

نام

 

نام خانوادگی

 

استان وشهردفترخانه

 

نام وشماره دفتر خانه

 

شماره ثابت

 

شماره همراه

 

کدپستی

 

آدرس

 

محمود

 

عباسی

اصفهان-کاشان

ازدواج شماره ۱۸۳

۰۳۱۵۵۶۶۲۶۷۷

 

 

۰۹۱۲۷۵۱۷۶۶۸

 

۸۷۵۵۱۱۴۶۱۵

 

 

جوشقان

 

محمدعلی

 

یگانه

اصفهان-کاشان

دفترخانه ازدواج شماره ۳۰

۰۳۶۲۲۲۷۳۳۲۲

 

۰۹۱۳۲۷۶۱۰۰۷

۸۷۳۱۱۵۶۳۷۱

روستای مرق – محله بالا – دفترخانه ۳۰ –
یگانه

 

محمدعلی

 

رحیم زاده قزاانی

اصفهان-کاشان

ازدواج شماره ۱۹۷

۰۳۱۵۵۲۳۷۸۴۹

۰۹۱۲۶۵۱۰۲۴۳

۸۷۱۷۶۹۳۹۴۶

خیابان نطنز – روبروی کوچه تشکری

 

عباس

 

عرشی

نیاسر

اصفهان-کاشان

ازدواج شماره ۴۰

۰۳۶۱-۵۵۱۳۷۱۳

۰۹۱۳۳۶۳۵۹۸۵

۸۷۳۱۷۴۷۸۸۹

راوند – شهرک قطب – نبش بلوار آزادگان – پلاک ۲۸

 

علی محمد

 

شمس نیاء

اصفهان-کاشان

ازدواج شماره ۵ و طلاق شماره ۳

۵۵۳۰۹۰۰۳

۰۹۱۳۱۶۲۶۴۰۶

۸۷۱۹۶۷۸۵۸۵

فوت شده اند

 

علی

 

بابازاده کاشانی

اصفهان-کاشان

ازدواج شماره ۴۳

۰۳۱۵۵۲۲۹۰۷۵

۰۹۱۳۲۷۶۷۹۶۱

۸۷۱۷۶۱۵۸۶۸

کاشان خیابان ملافتح اله روبروی صنایع
دستی میراث فرهنگی

 

مجتبی

 

کاشانی

اصفهان-کاشان

ازدواج شماره ۳۳

۰۳۶۱۴۲۳۸۴۸۴

۰۹۱۳۱۶۳۳۶۷۳

۸۷۱۵۱۱۱۱۱۱

کاشان خیابان زیارتی – کوی
کیان ۱۰

 

علیرضا

 

کاشانی

اصفهان-کاشان

ازدواج شماره ۱ و طلاق شماره ۳

۰۳۶۱۵۵۵۰۸۵۳

۰۹۱۲۷۴۹۲۹۷۷

۸۷۱۴۹-۱۳۴۷۱

کاشان بلوار امام رضا خیابان پیام مقابل
دانشگاه پیام نور

 

حمید

 

نوروززاده

اصفهان-کاشان

ازدواج شماره ۵۹

۰۳۶۱۵۴۳۰۳۱۷

۰۹۱۳۲۶۳۸۴۴۷

۸۷۱۹۳۳۹۹۹۶

کاشان فاز ۲ ناجی آباد بلوار گلستان میخک ۱۴

 

مرتضی

 

بوستانی

اصفهان-کاشان

ازدواج شماره ۹

۰۹۱۳۲۶۴۹۸۳۶

۰۹۱۳۲۶۴۹۸۳۶

۸۷۱۹۷-۶۷۷۵۱

کاشان بلوار شهیدان خاندایی قبل از فرهنگسرای
مهر

 

علیرضا

 

جعفری ویدوجی

اصفهان-کاشان

ازدواج شماره ۲ و طلاق شماره ۱۵

۰۳۱۵۵۴۲۶۲۲۶

۰۹۱۳۲۶۴۲۷۹۷

۸۷۱۹۷۹۱۴۴۵

کاشان بلوار بوستان جنب دادگستری

 

محسن

 

فرنیا

اصفهان-کاشان

ازدواج شماره ۲۳ و طلاق شماره ۲۱

۰۳۱۵۵۵۴۰۰۴۹

۰۹۱۳۲۷۶۴۸۹۱

۸۷۱۵۸۳۵۴۸۶

کاشان بلوار بوستان جنب دادگستری

 

محمدعلی

 

عندلیب نشلجی

اصفهان-کاشان

ازدواج شماره ۱۲۸ و طلاق شماره ۱۳۳

۰۳۱۵۵۵۷۴۴۷۴

۰۹۱۳۳۶۳۶۱۱۸

۸۷۱۴۸۶۳۴۱۳

کاشان میدان امام حسن کوچه کرامت

 

محمد علی

 

عرشی

اصفهان-کاشان

ازدواج شماره ۴

۰۳۶۱۴۲۳۳۰۷۵

۰۹۱۳۳۶۱۶۹۰۴

۸۷۱۷۶۹۶۹۶۵

کاشان خیابان غیاث الدین جمشید
آخر کوچه نجوم ۷ پلاک ۱۰

 

محمد

 

ولایتی

اصفهان-کاشان

ازدواج شماره ۱۹۸

۰۳۶۱۴۴۴۷۴۰۰

۰۹۱۳۳۶۲۴۵۳۷

۸۷۱۳۶-۹۹۴۸۵

خیابان آیت اله سعیدی
میدان ۱۹ دی بلوار ساحلی

 

سیدمصطفی

 

امام

اصفهان-کاشان

ازدواج شماره ۱۲

۰۳۱۵۵۲۲۲۶۱۲

۰۹۱۳۱۶۱۲۶۱۲

۸۷۱۳۹۷۳۱۱۳

کاشان خیابان علوی پلاک ۱۸۷

 

محمد هاشم

 

تفویضی ونی

اصفهان-کاشان

ازدواج شماره ۳ و طلاق شماره ۱

۰۳۱۵۵۵۷۶۲۹۹

۰۹۱۳۱۶۳۴۳۳۱

۸۷۱۴۹۴۹۷۶۷

کاشان خیابان کلیم کاشانی روبروی
منازل سازمانی نیروی انتظامی

 

مجید

 

کاشانی

اصفهان-کاشان

ازدواج شماره ۳۹ و طلاق شماره ۱۵۲

۰۳۶۱۴۲۳۱۸۱۸

۰۹۱۳۱۶۳۰۶۳۹

۸۷۱۷۹-۸۳۴۳۹

کاشان میدان امام خمینی ابتدای
خیابان محتشم

 

مقداد

 

مصباح زاده

اصفهان-کاشان

ازدواج شماره ۴۴

۳۱۵۵۵۴۱۴۰۶

۹۱۳۳۶۴۴۰۶۰

۸۷۱۳۶-۹۹۴۸۵

خیابان امیرکبیر جنب مسجدالحسین

 

ماشاء اله

 

ملاآقایی

اصفهان-کاشان

ازدواج شماره ۶

۰۳۶۱۵۵۵۲۳۰۱

۰۹۱۳-۲۶۰۹۱۹۵

۸۷۱۵۹-۱۶۹۳۱

کاشان مدخل شهر شهرک انقلاب کوی چهارم

 

سیدمصطفی

 

حجازی

اصفهان-کاشان

ازدواج شماره ۲۷

۰۳۶۱۴۴۴۳۴۱۶

۰۹۱۳-۳۶۲۴۸۸۲

۸۷۳۱۱-۴۳۳۹۸

کاشان جوشقان استرک خیابان شهید مطهری

 

محمدرضا

روپیکر

اصفهان-کاشان

ازدواج شماره ۲۵

۰۳۱۵۵۶۸۳۲۰۷

۰۹۱۳۲۶۲۳۸۴۰

۸۷۳۹۱۴۴۸۸۸

کاشان مشکات شهرک انقلاب