لطفا از لینک زیر جهت دانلود استفاده نمایید:

http://www.kanoonete.ir/wp-content/uploads/2018/01/natanz.pdf

 

دفاتر ازدواج وطلاق نطنز

نام

نام خانوادگی

استان وشهر

نام وشماره دفترخانه

شماره ثابت

شماره همراه

کدپستی

آدرس

محمد

میرزائی

اصفهان-نطنز

ازدواج شماره ۱۴۲

۰۳۱۵۴۳۴۲۲۴۷

۰۹۱۳۱۶۲۳۰۹۷

۸۷۶۶۱۱۵۳۸۱

بادرود -خیابان منتظری -خیابان
سیدالشهدا

سعید

رجبی بادی

اصفهان-نطنز

 ازدواج شماره ۱۹

۰۳۱۵۴۳۴۵۶۹۰

۰۹۱۳۱۶۳۱۳۳۷

۸۷۶۶۱۷۹۱۹۵

بادرود -خ کارگر -کوچه معاد

عباس

فخاری

اصفهان-نطنز

 ازدواج شماره ۶۰ و طلاق شماره ۸

۰۳۱۵۴۳۴۴۳۸۸

۰۹۱۳۱۶۲۳۴۱۴

۸۷۶۶۱۶۵۱۴۱

بادرود – خیابان شریعتی

سید محمد

مرتضوی

اصفهان-نطنز

 ازدواج شماره ۵۱ و طلاق شماره ۹

۰۳۶۲۴۲۴۲۲۷۵

۰۹۱۲۱۵۳۵۱۴۴

۸۷۶۱۷۴۶۶۱۱

نطنز- مسجد جامع- کوی صفا