لطفا از لینک زیر جهت دانلود استفاده نمایید:

http://www.kanoonete.ir/wp-content/uploads/2018/01/najaf-abad.pdf

                                                                  دفاتر ازدواج وطلاق نجف آباد

نام

نام خانوادگی

شهر

نام وشماره دفترخانه

شماره ثابت

شماره همراه

کدپستی

آدرس

حسنعلی

رستمی نجف آبادی

انجف آباد

ازدواج شماره ۱۵۶ و طلاق شماره ۲۲

۰۳۳۱۲۲۳۴۶۸۲

۰۹۱۳۳۳۳۰۷۰۳

۸۵۸۳۱۴۳۷۴

گلدشت خیابان امام جنب بسیج

محمد

شریعتی نیا

نجف آباد

ازدواج شماره ۱۸

۰۳۱۴۲۶۲۷۰۱۵

۰۹۱۳۳۳۱۴۵۶۱

۸۵۱۴۶۱۴۱۸۸

نجف آباد-باغ ملی-جنب بانک ملت-بن بست نادر

محمدرضا

سلیمانی نجف آبادی

نجف آباد

ازدواج شماره ۶ و طلاق شماره ۶۹

۰۳۱۴۲۶۳۹۵۰۹

۰۹۱۳۳۳۱۰۳۹۲

۸۵۱۳۶۵۵۶۹۴

نجف آباد- خیابان امام مقابل پارکینگ
میرداماد

محمدعلی

پورقاسمیان

نجف آباد

ازدواج شماره ۶۲

۴۲۶۲۳۰۰۳

۹۱۳۳۱۵۸۰۵

۸۵۱۷۶۱۷۹۹۹

نجف اباد میدان امام بن بست رجایی

سیدمحمدتقی

مرتضوی

نجف آباد

ازدواج شماره ۳۱

۴۲۴۴۰۸۰۷

۰۹۳۹۳۲۹۹۰۰۲

۸۵۱۹۷۳۷۴۱۱

فوت نموده است

علی

فسیقی

نجف آباد

ازدواج شماره ۶۶

۳۱۴۲۶۴۳۰۶۸

۹۱۳۹۰۰۵۰۱۳

۸۵۱۴۶۶۷۹۲۶

نجف اباد چهاراه فرهنگ مجتمع نگین طبقه ۵ واحد۵۰۴

عباسعلی

هادی

نجف آباد

ازدواج شماره ۳۵ و طلاق شماره ۱۷

۰۳۱۴۲۶۲۵۹۹۹

۰۹۱۳۱۳۱۴۲۴۹

۸۵۱۷۶۱۹۴۸۴

نجف اباد خ حافظ پلاک ۲۸

رسول

انتشاری

نجف آباد

ازدواج شماره ۳۲ و طلاق شماره ۴۵

۰۳۱۴۲۴۵۳۳۵۶

۰۹۱۳۲۳۳۲۸۱۴

۸۵۱۶۶۵۸۵۶۶

امیراباد میدان ملت طبقه فوقانی
داروخانه بوعلی

محمد

کاظمی نجف آبادی

نجف آباد

ازدواج شماره ۱۲۹

۹۳۳۱۳۳۶۵۶۰

۹۳۳۱۳۳۶۵۶۰

۸۵۸۱۸۹۵۴۸۳

یزدانشهر خ مطهری نبش فلکه اول پلاک۴۷

مجتبی

یزدانی

نجف آباد

ازدواج شماره ۱۱۸ و طلاق شماره ۹

۰۳۱۴۲۶۱۴۰۵۰

۰۹۱۳۱۳۳۱۵۱۷

۸۵۱۴۶۱۳۸۴۱

نجف اباد ظلع شمالی میدان امام کوی
شعید عاطفی

مجتبی

یزدانی

نجف آباد

ازدواج شماره ۱۱۸ و طلاق شماره ۹

۰۳۱۴۲۶۱۴۰۵۰

۰۹۱۳۱۳۳۱۵۱۷

۸۵۱۴۶۱۳۸۴۱

تکراری

سید علی اکبر

طباطبائی

نجف آباد

ازدواج شماره ۱۶۶

۴۵۸۳۸۴۹

۰۹۱۳۲۶۵۷۲۱۶

۸۵۱۹۶۷۶۷۵۱

یزدانشهر خ مطهری جنب بانک ملی

مهدی

احمدیون

علویچه

ازدواج شماره ۲۵ 

۰۳۱۴۲۴۱۲۰۵۲

۰۹۱۳۹۵۸۵۹۳۵

اصفهان-نجف آباد-مهردشت-علویجه