لطفا از لینک زیر جهت دانلود استفاده نمایید:

http://www.kanoonete.ir/wp-content/uploads/2018/01/lenjan.pdf

دفاتر ازدواج وطلاق لنجان ومبارکه

 

نام

نام خانوادگی

استان وشهر

نام وشماره دفترخانه

شماره ثابت

شماره همراه

کدپستی

آدرس

سعید

فاضل نجف آبادی

اصفهان-لنجان

 ازدواج شماره ۱۲۴

۵۲۵۰۵۵۶۱

۳۱۵۲۵۰۵۵۶۱

۸۴۷۶۱۶۶۳۶۷۶

باغبهادران خ شهید بهشتی مقابل مسجد امام حسن

مصطفی

عطائی کچوئی

اصفهان-لنجان

 ازدواج شماره ۱۱۲

۰۳۱۵۲۵۶۲۱۰۱

۰۹۱۳۱۶۸۹۲۳۲

۸۴۹۶۱۱۳۷۶۶

اصفهان – باغبادران – روستای کچوئیه –
خیابان شهید سادات

محسن

اسماعیلی چمگردانی

اصفهان-لنجان

ازدواج شماره ۴۱ و طلاق شماره ۱۰۳

۰۳۱۵۲۲۴۰۱۹۶

۰۹۱۳۱۳۴۰۳۲۸

۸۴۷۸۱۳۳۴۳۹

اصفهان – چمگردان – خیابان اباذر – بعد از مسجد
امیرالمومنین

سید علی

هاشمی کله مسیحی

اصفهان-لنجان

 ازدواج شماره ۱۶۱

۰۳۳۴۲۲۳۹۶۹۲

۰۹۱۳۳۰۴۵۶۹۷

۸۴۷۱۸۱۳۳۵۶

اصفهان – شهر زاینده رود – محله بیستجان –
کوچه گلستان ۳

مرتضی

حجتی

اصفهان-لنجان

 ازدواج شماره ۱۰۹ و طلاق شماره ۱۲

۰۳۱۵۲۲۳۵۳۶۳

۰۹۱۳۱۳۴۲۷۵۷

۸۴۷۱۸۶۳۶۹۳

زرین شهر – خ بهشتی – تقاطع خیابان
مدیسه ای

اکبر

کاظمی

اصفهان-لنجان

ازدواج شماره ۲۸

۰۳۳۴۲۲۳۹۸۱۵

۰۹۱۳۲۳۴۶۶۸۷

۸۴۷۱۸۷۹۵۴۳

اصفهان – زرین شهر – خیابان
شریعتی – مقابل خیابان مدیسه ای – کوچه آموزش

غلامرضا

ترابیان ریزی

اصفهان-لنجان

 ازدواج شماره ۷۶ و طلاق شماره ۱۴۹

۰۳۱۵۲۲۳۷۲۱۴

۰۹۱۳۳۳۴۴۰۱۸

۸۴۷۱۸۷۳۶۸۷

اصفهان – زرین شهر – خیابان
شریعتی – روبروی مرکز بهداشت چمران

محمد

شریعت ریزی

اصفهان-لنجان

 ازدواج شماره ۹۳

۰۳۱۵۲۲۲۴۷۰۵

۰۹۱۳۹۹۰۴۷۰۵

۸۴۷۱۶۴۵۶۴۵

زرین شهر – خیابان ولی عصر – کوچه
شهید هاشمی

سیدابراهیم

رمضانی

اصفهان-لنجان

 ازدواج شماره ۲۰۰

۰۹۱۳۲۳۹۱۳۰۴

۹۱۳۲۳۹۱۳۰۴

اصفهان – زرین شهر – سده لنجان – خیابان امام
– طبقه فوقانی دفترخانه اسناد رسمی ۲۱۰ سده لنجان

احمدرضا

حسنخانی

اصفهان-لنجان

 ازدواج شماره ۵۰ و طلاق شماره ۱۳۹

۰۵۲۵۲۶۴۵۳۲۵

۹۱۲۶۹۳۳۸۶۷

۸۴۹۱۶۶۴۹۵۳

فولادشهر – محله ب۲ب۳ – قبل از پلیس+۱۰

علی

باقری

اصفهان-لنجان

 ازدواج شماره ۲۸

۰۳۱۵۲۶۳۶۴۵۰

۰۹۱۳۶۴۸۱۹۷۰

۸۴۹۱۷۶۶۷۵۶

فولادشهر-محله ب۶-ویلایی۱۳۶-سمت
خیابان

محمدحسین

فتاحیان کلیشادرخی

اصفهان-لنجان

 ازدواج شماره ۱۲۵ و طلاق شماره ۱۴۱

۰۳۱۵۲۶۲۵۳۷۷

۰۹۱۳۳۳۴۶۰۲۴

۸۴۹۱۶۸۳۱۸۵

فولادشهر – محله ب۵- بلوک ۸۲

مهدی

ابراهیمی

اصفهان-لنجان

 ازدواج شماره ۸۲

۰۳۱۵۲۶۲۱۶۴۹

۰۹۱۳۳۳۱۵۴۶۹

۸۴۹۱۸۱۱۱۱۱

فولادشهر- محله آ۲- جنب دانشگاه امین

احمدرضا

علیرضائی دیزیچه

اصفهان-مبارکه

 ازدواج شماره ۱۳۸ و طلاق شماره ۱۳۵

۰۳۱۵۲۴۵۷۹۰۲

۰۹۱۳۱۳۵۹۲۷۱

۸۴۸۳۱۴۳۵۹۳

دیزیچه -اول خیابان شهید
بهشتی سمت راست طبقه فوقانی

مصطفی

علیرضائی دیزیچه

اصفهان-مبارکه

 ازدواج شماره ۲۱۷

۳۱۵۲۴۵۰۵۳۵

۹۱۳۲۳۸۹۸۵۰

۸۴۸۳۱۳۵۵۴۸

دیزیچه-خیابان شهدا – جنب  آستان
مقدس امامزاده سلیمان

محمد

محمدی سیاه بومی

اصفهان-مبارکه

 ازدواج شماره ۲۰۴

۰۳۳۴۲۲۳۰۴۷۳

۰۹۱۳۳۳۴۶۱۴۵

۸۴۸۹۱۳۹۱۴۹

کرکوند -خیابان امام خمینی
-روبروی خیریه حضرت ابوالفضل

ابراهیم

ضیائی

اصفهان-مبارکه

 ازدواج شماره ۳ و طلاق شماره ۱۳۴

۰۳۱۵۲۴۱۸۱۶۴

۰۹۱۳۳۳۶۲۷۸۱

۸۴۸۱۸۱۷۵۹۵

مبارکه -خیابان بسیج -شمالی -جنب
داروخانه صفاریه

محمدعلی

ایران پور

اصفهان-مبارکه

 ازدواج شماره ۲۰۵

۰۳۳۵۵۲۲۴۶۸۰

۰۹۱۳۱۳۵۹۰۴۵

۸۴۸۱۷۷۳۴۶۱

مبارکه -چها راه بیسج -ابتدای خیابان
حافظ شرقی -طبقه فوقانی دفتر خدامت ارتباطی

خداداد

قیاسی سررکی

اصفهان-مبارکه

 ازدواج شماره ۲۰۳

۰۳۱۵۲۵۴۴۶۶۵

۰۹۱۳۸۸۹۴۹۰۲

۸۴۸۴۱۳۹۱۱۸

زیباشهر -بلوار امام -خیابان
شریعتی

عطاءاله

شاکری

اصفهان-مبارکه

 ازدواج شماره ۱۹ و طلاق شماره ۱۳۶

۰۳۱۵۲۴۰۵۶۴۵

۰۹۱۳۱۰۵۹۱۵۹

۸۴۸۱۸۳۳۱۹۴

مبارکه -خیابان بسیج شمالی -نبش کوچه
شهید محمد علی ایران پور

شهرام

صادقی دهنوی

اصفهان-مبارکه

 ازدواج شماره ۲۰۲ و طلاق شماره ۴

۰۳۱۵۲۴۱۵۸۸۸

۰۹۱۳۲۳۵۱۵۳۶

۸۴۸۱-۱۷۳۶۳

مبارکه -خیابان ۱۷ شهریور  ابتدای
کوچه شفا