لطفا از لینک زیر جهت دانلود استفاده نمایید:

http://www.kanoonete.ir/wp-content/uploads/2018/01/shahin-shar.pdf

 

 

 

دفاتر ازدواج وطلاق شاهین شهر

 

 

نام

نام خانوادگی

استان وشهردفترخانه

نام وشماره دفترخانه

تلفن ثات

شماره همراه

کدپستی

آدرس

حسنعلی

یزدانی جزی

اصفهان-برخوار

 ازدواج شماره ۱۸ و طلاق شماره ۱۴۲

۰۳۱۴۵۷۲۳۹۱۹

۰۹۱۳۳۲۸۲۲۷۳

۸۳۴۴۱۵۹۳۸۳

فلکه توحید خ شیخ بهایی طبقه
فوقانی قرض الحسنه بقیه الله

محمد

بخشی

اصفهان-شاهین شهر

ازدواج شماره ۱۱۷ و طلاق شماره ۱۴۳

۰۳۱۴۵۲۸۱۱۱۰

۰۹۱۳۳۶۵۴۰۵۴

۸۳۱۴۸۹۶۸۳۶

عطار بین فرعی ۵ و ۶ غربی جنب بانک ملت

محمدرضا

جلالی

اصفهان-شاهین شهر

 ازدواج شماره ۱۶۲ و طلاق شماره ۱۴۴

۰۳۱۴۵۲۴۸۸۴۵

۰۹۱۳۱۶۶۳۶۲۰

۸۳۱۴۸۹۳۶۴۹

خ فردوسی بین ۴ و  غربی پ ۱۲۲
واحد۳

روح الله

خلیلی

اصفهان-شاهین شهر

 ازدواج شماره ۲۰۶

۰۳۱۴۵۲۳۰۰۲۲

۰۹۱۳۲۰۷۸۳۸۹

۸۳۱۴۶۳۵۳۵۱

خ مخابرات بین فرعی ۳ و ۴ غربی پلاک ۲
طبقه اول

سیدمحمود

محبوبی

اصفهان-شاهین شهر

 ازدواج شماره ۱۱۶ و طلاق شماره ۶۶

۰۳۱۴۵۲۴۷۲۸۲

۰۹۱۳۱۱۱۲۲۱۸

۸۳۱۴۹۶۶۹۸۱

حافظ شمالی فرعی ۳ غربی پ۶

سیدعیسی

کاظمی

اصفهان-شاهین شهر

 ازدواج شماره ۸۵ و طلاق شماره ۸

۰۳۱۴۵۲۴۸۹۲۹

۰۹۱۳۳۱۲۰۲۲۷

۸۳۱۴۷۵۳۱۵۱

فردوسی فرعی ۴ شرقی پ ۸۵

عبدالرضا

فرهادیان

اصفهان-شاهین شهر

 ازدواج شماره ۴۱

۳۱۴۵۲۲۴۰۰

۹۱۳۲۸۵۶۳۷۵

۸۳۵۱۶۷۳۷۹۱

میمه بلوار شهید بهشتی