لطفا از لینک زیر جهت دانلود استفاده نمایید: 

http://www.kanoonete.ir/wp-content/uploads/2018/01/semirom.pdf

 

دفاتر ازدواج وطلاق سمیرم

 

نام

نام
خانوادگی

استن وشهر

نام وشماره
دفترخانه

شماره ثابت

شماره همراه

کدپستی

آدرس

علیرضا

اسماعیلی
دهاقانی

اصفهان-دهاقان

ازدواج شماره
۷ و طلاق شماره ۳

۰۳۲۲۲۶۲۵۷۵۷

۰۹۱۳۲۲۲۳۹۳۰

۸۶۴۱۶۵۴۵۶۱

بلوار انقلاب
روبروی ترمینال مسافربری

سیدمحمد

موسوی

اصفهان-سمیرم-دناکوه

ازدواج شماره
۲۱۱

۵۳۵۶۰۰۳۷

۰۹۱۳۲۲۱۱۹۲۷

۸۶۷۵۱۱۵۳۴۶

سمیرم
پادنا روستای بیده نرسیده به میدان صاحب الزمان

نصرالله

درخشانی

اصفهان-سمیرم
حنا

ازدواج شماره
۲۱۴

۰۳۱۵۳۶۰۲۱۹۱

۳۱۵۳۶۰۲۱۹۱

سمیرم
حنا بلوار امام خمینی ابتدای خیابان فرهنگ

سید
کاظم

واعظی

اصفهان-سمیرم

ازدواج شماره
۱۱

۰۳۱۵۳۶۶۶۰۲۸

۰۹۱۳۵۷۶۸۳۷۴

۸۶۶۱۷۴۴۹۶۱

سمیرم
خیابان آیت اله سعیدی پاساژ رضا طبقه همکف

کمال

صابری

اصفهان-سمیرم

ازدواج شماره
۱۵ و طلاق شماره ۱۲۸

۰۳۱۵۳۶۶۲۵۸۴

۰۹۱۳۳۲۵۹۳۵۷

۸۶۶۱۶۳۴۱۶۷

سمیرم
خیابان ابن سینا روبروی بانک کشاورزی