بدینوسیله به اطلاع میرساند روزهای سه شنبه از ساعت ۱۸الی۲۱ سردفتران محترم و معزز می توانند پس از افتتاح  با هماهنگی قبلی با رئیس کانون ملاقات و حضورا سوالات خود را مطرح فرمایند.

شکایات نیز در همین روز قابل رسیدگی خواهد بود.

تلفن دفتر کانون:۳۲۲۹۱۳۹۲

آدرس:خیابان پروین اعتصامی،خیابان ال خجند،ساختمان نوآوران