لطفا از لینک زیر جهت دانلود استفاده نمایید: 

http://www.kanoonete.ir/wp-content/uploads/2018/01/khansar.pdf

 

دفاتر ازدواج وطلاق خوانسار

نام

نام خانوادگی

شهر

نام وشماره دفترخانه

شماره ثابت

شماره همراه

کدپستی

آدرس

سید عباس

سجادی

خوانسار

 ازدواج شماره ۲۲ و طلاق شماره ۸

۰۳۱۵۷۷۷۳۶۰۰

۰۹۱۳۳۷۱۸۸۳۱

۸۷۹۱۶۱۳۵۴۱

میدان امام پاساژ مانی طبقه ۳ واحد ۹

علی اصغر

محمودی خویگانی

خوانسار

 ازدواج شماره ۵۵

۰۳۱۵۷۷۷۶۸۲۲

۰۹۱۳۶۲۶۶۴۹۲

۸۷۹۱۸۳۸۴۱۱

خیابان امام روبروی بانک ملی