لطفا از لینک زیر جهت دانلود استفاده نمایید:

http://www.kanoonete.ir/wp-content/uploads/2018/01/khomini-shahr-1.pdf

 

 

 

دفاتر ازدواج وطلاق خمینی شهر

 

نام

نام
خانوادگی

استان وشهر

نام وشماره
دفترخانه

شماره ثابت

شماره همراه

کدپستی

آدرس

فتح الله

رحیمی

خمینی
شهر

ازدواج شماره
۴۲ و طلاق شماره ۱۰۰

۰۳۱۳۳۶۳۲۶۸۱

۰۹۱۳۳۰۹۶۵۸۳

۸۴۱۷۶۸۵۵۴۳

خمینی
شهر – میدان شهدا ابتدای خیابان مدرس کوچه شماره ۲۳
شهید شایانفر

علی

نظری
مومن ابادی

خمینی شهر

ازدواج شماره
۸۵

۰۳۱۱۳۶۷۱۲۸۶

۰۹۱۳۲۱۷۹۶۲۴

۸۴۳۷۱۳۵۳۷۱

خمینی
شهر بلوار الغدیر فرعی ۳۳ قرطمان کوچه شهید حسن
حیدری

سید
محمدکاظم

ابطحی

خمینی
شهر

ازدواج شماره
۵۳

۰۳۱۳۳۶۷۳۹۹۹

۰۹۱۳۳۱۲۹۷۶۴

۸۴۱۸۷۵۷۹۱۱

خمینی
شهر چهارراه امام حسین(ع) (شهرداری )ابتدای بلوار
منتظری

سید
علی

هاشمی

خمینی
شهر

دفترخانه
ازدواج شماره ۵۱

۰۳۱۳۳۷۶۵۸۳۶

۰۹۱۳۳۰۳۹۴۰۸

۸۴۳۱۷۱۵۹۸۶

خمینی
شهر میدان شهدا ابتدای خیابان مدرس کوچه شماره ۲۳ شهید
شایانفر

محمدجواد

اشرفی

خمینی شهر

ازدواج شماره
۱۱۹

۰۳۱۳۳۶۷۱۷۰۷

۰۹۱۳۳۰۹۶۹۵۱

۸۴۱۴۹۵۸۵۶۳

خمینی
شهر خیابان بوعلی اوچه کوچه مسجد سید

سیداحمد

دیباجیان

خمینی شهر

ازدواج شماره
۳۷ و طلاق شماره ۳۴

۰۳۱۳۳۶۲۹۱۰۰

۰۹۱۳۳۲۸۲۹۶۴

۸۴۱۴۹۶۵۶۶۱

خمینی
شهر – چهارراه شریعتی

سیدفخرالدین

موسوی
درچه ای

خمینی شهر

ازدواج شماره
۱۴۳

۰۳۱۳۳۷۵۷۰۷۰

۰۹۱۳۳۱۵۱۳۲۱

۸۴۳۱۹۷۶۶۴۵

درچه
میدان امام جنب بانک صادرات

سیدفخرالدین

موسوی
درچه ای

خمینی
شهر

ازدواج شماره
۱۴۳

۰۳۱۳۳۷۵۷۰۷۰

۰۹۱۳۳۱۵۱۳۲۱

۸۴۳۱۹۷۶۶۴۵

درچه
میدان امام جنب بانک صادرات

حسن

قربانی

خمینی
شهر

ازدواج شماره
۳۹

۰۳۱۴۲۳۲۴۱۴۵

۰۹۱۳۱۰۷۴۴۸۶

۸۴۳۴۱۷۸۳۸۵

کوشک
میدان ولایت جنب قرض الحسنه فجر

 

 

 

 

http://jobitel.com/ https://xjobs.org