دفاتر ازدواج وطلاق
جرقویه

 

 

نام

نام خانوادگی

استان وشهر

نام وشماره دفترخانه

شماره ثابت

شماره همراه

کدپستی

آدرس

محمود

شریفی جندانی

اصفهان -بن رود-

ازدواج شماره ۴۵ و طلاق شماره ۱۲۹

۰۳۱۴۶۴۸۴۶۳۲

۰۹۱۳۲۰۳۰۶۲۷

۸۳۷۵۱۳۶۴۷۱

ورزنه خ شهید بهشتیه شرقی رو به رو شیرینیه
دوستان

مرتضی

صادقی حسن آبادی

اصفهان-جرقویه

 ازدواج شماره ۵۸

۳۱۴۶۵۳۲۴۲۶

۰۹۱۳۱۶۸۲۷۱۸

۸۳۷۹۱۳۳۷۳۱

حسن اباد جرقوییه خ

سیدمرتضی

تاج زادقهی

اصفهان- هرند

ازدواج شماره ۱۲۰ و طلاق شماره ۱۴۵

۰۳۱۴۶۴۰۲۳۶۴

۰۹۱۳۳۱۲۵۲۲۶

۸۳۷۴۱۴۶۵۸۱

هرند خ امام حسین پلاک ۴۵

مهدی

ملاخلیلی

اصفهان- کوهپایه

 ازدواج شماره ۹۴ و طلاق شماره ۱۳۰

۰۳۱۴۶۴۲۳۳۹۷

۰۹۱۳۲۰۲۹۳۶۳

۸۳۷۱۷۱۴۷۷۱

کوه پایه میدان امام کوچه شهید
صدری پلاک ۲

سیدحسین

خالصی خارائی

اصفهان

 ازدواج شماره ۱۷۳

۰۳۱۳۵۷۰۵۱۷۵

۰۹۱۳۳۰۸۷۳۴۸

۸۱۷۸۱۱۷۱۵۴

جرقوییه رامشه بین شهدا و داروخانه

 

 

  

 

 

http://jobitel.com/ https://xjobs.org