لطفا از لینک زیر جهت دانلود استفاده نمایید:

http://www.kanoonete.ir/wp-content/uploads/2018/01/tiran.pdf

 

دفاتر ازدواج وطلاق تیران وکرون

نام

نام وخانوادگی

استان وشهر

نام وشماره دفترخانه

شماره ثابت

شماره همراه

کدپستی

آدرس

سیدمجتبی

موسوی حسن آبادوسطی

اصفهان-تیران و کرون-

ازدواج شماره ۱۰۳ و طلاق شماره ۱۲۷

۰۳۱۴۲۲۲۴۴۸۸

۰۹۱۳۳۳۲۷۷۵۱

۸۵۳۱۷۳۶۸۱۳

تیران بلوار امام
خمینی روبروی ترمینال کرون مجتمع ستایش ک پ
۸۵۳۱۷۳۷۶۶۸

امیررضا

زمانی

اصفهان-تیران و کرون-

 ازدواج شماره ۸۳

۰۳۱۴۲۲۲۰۷۲۲

۹۱۳۴۰۸۰۲۷۴

۸۵۳۱۷۳۴۶۴۵

تیران-بلوار امام
خمینی-بلوار جانبازان-جنب بانک ملت-ک پ ۸۵۳۱۷۳۴۶۴۴