لطفا از لینک زیر جهت دانلود استفاده نمایید: 

 http://www.kanoonete.ir/wp-content/uploads/2018/01/boeen.pdf

 

 

 

 

 

 

دفاتر ازدواج وطلاق بوئین میاندشت

نام

نام خانوادگی

استان وشهر

نام وشاره دفتر خانه

شماره ثابت

شماره همراه

کدپستی

آدرس

احمد

احمدی میاندشتی

اصفهان-فریدن-بوئین و
میاندشت-بوئین و میاندشت

 ازدواج شماره ۱۴۵

۰۳۷۲۴۵۲۲۳۲۸

۳۷۲۴۵۲۲۳۲۸

۸۵۶۵۱۱۶۳۹۴

فوت سردفتر

محمدجواد

احمدی

اصفهان-فریدن-بوئین و
میاندشت-بوئین و میاندشت

 ازدواج شماره ۱۴۰ 

۰۳۷۲۴۵۲۳۳۲۵

۰۹۱۳۳۷۱۶۳۱۲

۸۵۶۵۱۵۵۱۸۵

بوئین ومیاندشت
-روبروی دبیبرستان عدل